دریاچه مک دونالد و سنگریزه های رنگیش حریم کافه خبری پرواز (۳)
دریاچه مک دونالد و سنگریزه های رنگیش حریم کافه خبری پرواز (۳)

دریاچه مک دونالد و سنگ ریزه های رنگی رنگی زیبایش را در این مطلب کافه خبری بررسی می کنیم.

پارک ملی گلیشر در آمریکا شهر مونتانا، در مرز با کانادا، بیش از ۷۰۰ دریاچه دارد، اگرچه که فقط ۱۳۱ تا از این دریاچه ها نامگذاری شده اند. تقریبا  ۲۰۰ دریاچه بیش از ۲۰ هزار مترمربع اندازه دارند. به علاوه اینکه آب دریاچه به طور قابل ملاحظه ای روشن و واضح است. این ویژگی به علت دمای کم در طول سال است که اجازه ی رشد پلانکتون را نمی دهد. این خیلی غیر عادی نیست که کف آب را با جزئیات در عمق ۱۰ متری یا بیشتر دریاچه ببینیم.

دریاچه مک دونالد و سنگریزه های رنگیش حریم کافه خبری پرواز (۴)
دریاچه مک دونالد و سنگریزه های رنگیش حریم کافه خبری پرواز (۴)

یک از برجسته ترین ویژگیهای برخی از این دریاچه ها حضور انواع سنگریزه های رنگی درست زیر سطح آب است. محدوده رنگی سنگها از رنگ قرمز تیره تا مارون و از سبز به آبی است. سنگریزه های رنگی به وفور در سواحل دریاچه ی مک دونالد در سمت غربی پارک دیده می شوند. دریاچه مک دونالد یکی از بزرگترین دریاچه های پارک ملی گلیشر با مساحت ۶۸۲۳ می باشد. همچنین بلندترین، که بالای ۱۵ کیلومتر طول دارد و با عمق ۱۴۱ متر می باشد.

رنگ سنگها دریاچه مک دونالد

رنگ سنگهای از حضور یا عدم حضور آهن مشخص شده است. سنگهای قرمز روشن در امتداد گلیشر قرار گرفته است، در یک محیط اقیانوسی کم عمق درست جایی که آهن در معرض جزر و مدی هوا اکسیده می شود و در آنجا نهفته است. سنگها با این رنگ اغلب تحت تاثیر موجهای قدیمی دارای رگها و خطوطی بایتانی شده اند.

بیشتر سنگهای سبزآبی در قسمتهای عمیق آب شکل گرفته اند. اگرچه که این سنگها شامل همان مقدار مواد معدنی آهن دار هستند، ولی آنها در معرض اکسیژن و میزان محدودی از اکسیداسیون قرار گرفته اند.

دریاچه مک دونالد و سنگریزه های رنگیش حریم کافه خبری پرواز (۲)
سنگریزه های رنگی دریاچه

سنگهای سبز را در دریاچه اوتوکومی می توان دید، در حالی که سنگهای تیره در انتهای فوقانی دریاچه مک دونالد موجود می باشد.

دریاچه مک دونالد و سنگریزه های رنگیش حریم کافه خبری پرواز (۱)
سنگریزه های رنگ رنگی دریاچه

این سنگها درواقع در پارک ملی گلیشر، در مناطق مختلف شکل گرفته اند. هنگامی که یخچال های طبیعی آمدند، آن سنگ ها به تکه های کوچک تبدیل شدند و رودخانه ها آنها را شستند. فرسایش آب سپس آنها را سنگریزه های صاف تبدیل کرد

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here