زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

دکمه اشتراک گذاری تلگرام

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

فصل زمستان، با هیجان خرید سال نو، مراسمات و تعطیلات افسانه ای، فصل اسکیت و پارک های زیبا که از برف پوشیده شده اند، بهترین فصل در نیویورک محسوب می شود.

و چقدر عالی است وقتی تمام این احساسات را با تلفیقی از عکسهای بسیار زیبا خلاصه می کنیم، و همچنین حس فرهنگ و رویاهای مردم را به نظاره می گذاریم.

خوشبختانه، عکاس نیویورکی خبره، ویویان، تمامی این شکوه جلال را موفق به ثبت آن شده است. برای اینکه خودتان متوجه ی حرف من شوید بهتر است که نگاهی به دریچه ی عکسهای دوربین او که در کتابی با نام نیویورک از دریچه ی لنز بیاندازید.

زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویانزمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان
زمستان در شهر نیویورک از دریچه لنز ویویان

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here