کوتاه ترین پل جهان - کافه خبری (cafekhabari)
کوتاه ترین پل جهان - کافه خبری (cafekhabari)

کوتاه ترین پل جهان

کوتاه ترین پل جهان ،بین یک خانه و حیاط آن قرار گرفته است.
این پل در منطقه هزار جزیره استان انتاریو و  بین مرز کانادا و آمریکا واقع شده است.

تصاویر موجود در این متن به خوبی کوتاه ترین پل جهان را به نمایش می گذارد.

کوتاه ترین پل جهان - کافه خبری (cafekhabari)
کوتاه ترین پل جهان – کافه خبری (cafekhabari)

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here